LANTBRUK, UNDERHÅLL OCH ÅTERVINNING 

Cima Maskin AB är ett entreprenadföretag med inriktning mot lantbruk, underhåll och återvinning. Vi vänder oss till lantbrukare, fastighetsföretag och fastighetsbolag i nedre Skåne och har lång erfarenhet och kunnig personal. Vi har en bred verksamhet och beroende på säsong har vi mellan 10-15 anställda i företaget.

 
 

MASKINSTATION MED LANTBRUKSTJÄNSTER

 

 

Driver du lantbruk och behöver hjälp? Pressning av hö och halm, ensilering av rundbalar och hackning är ett urval av de uppdrag vi utför på gårdar runtom i Skåne.

PLASTÅTERVINNING AV LANTBRUKSPLAST

 

 

Återvinning av plast inom lantbrukssektorn är ett arbetsområde vi är stolta över. Vi pressar plasten till nya balar som kan återanvändas. Läs mer om hur vårt återvinningsarbete fungerar.

SOMMAR- OCH VINTERUNDERHÅLL

 

 

Vi jobbar med sommar- och vinterunderhåll till olika fastigheter och utför röjning av snö, halkbekämpning och löpande underhåll av era grönytor.

LÄS MER HÄR

LÄS MER HÄR

LÄS MER HÄR

För gödselutläggaren har vi sökt och erhållit företagsstöd. Detta stöd är en del av landsbygdsprogrammet som finansieras dels med pengar från EU och dels med pengar från Svenska staten. Stöder har ehållits då gödselutläggaren har miljöfördelar som bidrar till att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak.

Vi har också sökt och erhållit företagsstöd för ett nytt köttdjurstall. Detta stöd år också en del av landsbygdsprogrammet som finansieras dels med pengar från EU och dels med pengar från Svenska staten.