LANTBRUK, UNDERHÅLL OCH ÅTERVINNING 

Cima Maskin AB är ett entreprenadföretag med inriktning mot lantbruk, underhåll och återvinning. Vi vänder oss till lantbrukare, fastighetsföretag och fastighetsbolag i nedre Skåne och har lång erfarenhet och kunnig personal. Vi har en bred verksamhet och beroende på säsong har vi mellan 10-15 anställda i företaget.

 
 

SNÖRÖJNING, HALKBEKÄMPNING OCH GRÖNYTESKÖTSEL I MALMÖ OCH LUND MED OMNEJD.


Vi jobbar med sommar- och vinterunderhåll åt fastighetsägare och fastighetsbolag i Skåne. 

Snöröjning och halkbekämpning
Vi ser till att era vägar, parkeringar och gemensamma ytor är snöfria och säkra att vistas på.  

Grönyteskötsel
Vi tar hand om era grönytor, klipper gräs och håller snyggt i rabatter och bland träd och buskar. 

 

Kontakta oss för mer information!

Vi har många och nöjda kunder som återkommande anlitar oss.

 

 Sjöbohem